DOM GWAN

"Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wczesniej" – XIV Dalajlama

Udzielanie wsparcia poza leczniczego nierefundowanego przez NFZ

Ośrodek w 2019 roku przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uzyskanym w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2019 r.” – projekt Udzielanie wsparcia poza leczniczego nierefundowanego przez NFZ w zakresie motywowania uzależnionych do podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w trakcie i po zakończeniu terapii, zagrożonych wykluczeniem pn obozy postrehabilitacyjne.

Doposażenie placówki ul. Nadbrzezie 25

Ośrodek w 2018 roku przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt

pn: doposażenie placówki ul. Nadbrzezie 25

Projekt jest skierowany do placówki , która zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków przebywających w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie.

Celem projektu jest:

-poprawa warunków socjalno-bytowych w budynku
-zapewnienie godnych warunków do leczenia osobom uzależnionym
-doposażenie pomieszczeń w brakujące sprzęty np. meble oraz inne.

Dzięki realizacji projektu zakupujemy nowe łóżka, zamrażarkę , suszarkę, szafy i komody do pokojów pacjentów, montujemy rolety i zakupimy atlas do ćwiczeń.

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén